De Entreetoets is vernieuwd

De Entreetoets in groep 7 is op veel scholen een vast onderdeel. De toets wordt gedurende vier tot vijf dagen afgenomen in groep 7 en geeft een beeld van waar een kind op dat moment staat. Dit jaar is er een nieuwe versie van de Entreetoets uitgekomen, die we hieronder toelichten.

 

Doel van de Entreetoets

De Cito Entreetoets maakt deel uit van het leerlingvolgsysteem van Cito, waarbij kinderen getoetst worden op hun vaardigheden voor rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, studievaardigheden en – desgewenst – wereldoriëntatie en begrijpend luisteren.

De score van de Entreetoets telt in veel gevallen zwaar mee voor het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen. De Entreetoets geeft namelijk heel duidelijk een richting aan.

De Entreetoets bestaat uit opgavenboekjes, bronnenboekjes en antwoordbladen. De antwoordbladen vullen de kinderen met potlood in. Het gaat ten alle tijden om meerkeuzevragen (steeds is de keuze tussen A, B, C of D). Dit is niet veranderd en was al zo bij de eerste versie van de Entreetoets.

Entreetoets is vernieuwd

 

Wat is er nieuw?

Sinds 2016 is de Entreetoets vernieuwd. Nu bestaat de Entreetoets uit drie verschillende delen, te weten basis, verdieping en verbreding.

 

Basis

Het basisdeel van de Entreetoets is het enige verplichte onderdeel. Het bestaat uit zeven taken, voor taalverzorging, rekenen en lezen. De kinderen maken deze taken in drie dagdelen. Aan het einde worden de toetsen verzameld en naar Cito gestuurd waar ze door een computer worden nagekeken. Binnen vier weken krijgt de school de uitslag.

 

Verdieping

Scholen die dat willen kunnen verdieping afnemen. Hierin duiken kinderen de diepte in met het oog op taalverzorging, rekenen en lezen en kan een beter beeld worden gevormd van het niveau waar kinderen staan. Deze module is niet verplicht, maar wordt door de meeste scholen wel uitgevoerd, puur vanwege het feit er een vaster gegeven in handen gegeven wordt met de uitslag.

De module kent zes extra taken.

 

Verbreding

Wereldoriëntatie, schrijven en begrijpend luisteren maken deel uit van de module verbreding. Hier krijgt een leerkracht een beter beeld van hoe het met zaakvakken gesteld is. De verbreding beslaat in totaal acht extra taken. Het onderdeel Schrijven binnen deze toets is te vergelijken met stellen. Kinderen leren hoe ze brieven en andere officiële stukken schrijven, door het beantwoorden van meerkeuzevragen.

 

Duur van de Entreetoets

Wie de verdieping afneemt zal vijf dagdelen nodig hebben en wie de verbreding, de verdieping en de basis afneemt, moet rekening houden met acht dagdelen. Dat is de reden dat veel scholen wel kiezen voor de verdieping, maar niet voor de verbreding.

 

Vervallen van Eind Cito’s

Wie de Entreetoets afneemt in groep 7, hoeft een aantal E-toetsen niet af te nemen. Zo vervallen de toetsen voor rekenen en spelling binnen de basis en verdieping en vervalt woordenschat binnen de verbreding. Dat maakt weer tijd vrij op het rooster. De scores kunnen handmatig worden ingevoerd in het schoolsysteem en er zal dan een passende Cito-score uitkomen. Let op: dit betreft de Cito-toetsen die in midden en eind worden afgenomen en niet de Eindtoets van Cito zelf.