De Cito-toets zorgt voor rep en roer

Iedereen lijkt in rep en roer te zijn als de term “Cito” door school dreunt. We krijgen veel berichten van ouders dat zij niet weten wat zij met de Cito-toets aan moeten. Ga je de Cito wel oefenen met je kind of doe je dat niet, wat is handig om erover te weten, wat doet het met het schooladvies enzovoorts. 

Veel vragen dus. We willen graag vertellen hoe wij de Cito-toets op school gebruiken en inzetten en welke gevolgen de Cito-toets heeft voor het voortgezet onderwijs. 

Stilte voor de Eindtoets

In de eerste plaats maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito. Dat betekent eigenlijk dat alle kinderen bij ons op school twee keer per jaar flink aan de Cito-toetsen zitten. Voor allerlei vakken worden die dan afgenomen. Denk hierbij aan rekenen, spelling (werkwoorden en niet-werkwoorden), begrijpend lezen, studievaardigheden, woordenschat, technisch lezen en DMT. Ook de Avi-toetsen, die toetsen hoe goed een kind mee kan komen met lezen, zijn Cito-toetsen. 

Los van de toetsen in het leerlingvolgsysteem maken we in groep 8 de Cito-toets en wordt er ook in groep 7 een heel belangrijke Cito-toets gemaakt, namelijk de Entreetoets.  

Veel van deze toetsen zijn bij ouders niet bekend, omdat we er nauwelijks aandacht aan schenken in onze briefings. Wel zijn deze toetsen erg belangrijk. De leerkrachten van de bovenbouw gaan namelijk de cijfers van deze toetsen gebruiken als hoofdlijn voor het schooladvies. Of je een kind naar de havo stuurt, naar het tl of naar het vwo, hangt voor een heel groot deel (bij ons op school zeker 60%) af van de toetsen volgens het leerlingvolgsysteem. 

Daarnaast is de Entreetoetsscore voor ons erg belangrijk, omdat we die gebruiken om het advies te laten wegen. Bevestigt de Entreetoets het advies conform het leerlingvolgsysteem? Ja, dan is het advies al sterker. Nee, wat moeten we er dan mee doen? 

Tot slot kijken we naar werkhouding. Is een kind in staat tot het zelfstandig maken van huiswerk, heeft het de havo-kwaliteiten die het nodig heeft of is het meer een doener? Al die vragen vormen het schooladvies. 

U heeft hier inderdaad de uitslag van de Cito-toets nog niet tussen zien staan. En dat klopt, want wij gebruiken de Cito-score helemaal niet voor het schooladvies, net als de meeste andere scholen in Nederland. Dat deden wij wel. Maar sinds de Cito-toets niet meer plaatsvindt in februari, maar in april, kunnen wij de score niet meer gebruiken. Het advies komt rond in december en gaat in januari naar buiten. De Cito-toets moet dan nog afgenomen worden. 

Wat wel kan is dat we een schooladvies uitbrengen wat onder de verwachting van ouders is. Bijvoorbeeld een tl-advies terwijl ouders en kind graag havo hadden gewild. De Cito-toets kan daarin nog wel een rol spelen. Wordt er op de Cito-toets overduidelijk een havo gescoord, dan kunnen we als school besluiten het advies in heroverweging te nemen en er nog eens naar te kijken. Maar dat doen we alleen als we denken dat het in het belang en voordeel van het kind is. 

Samenvattend kunnen we dus concluderen dat de Cito-toets bij ons op school nog wel belangrijk is en nog een bepalende rol kan vervullen, maar dat het schooladvies op andere Cito-toetsen (waaronder de Entreetoets van groep 7) wordt gebaseerd.  

Oefenen kan zinvol zijn voor de Cito-toets. Zeker als kinderen onderpresteren en zij het beste willen laten zien, kan het helpen als zij van tevoren van de Cito geproefd hebben. Ook kan oefenen helpen om de vaardigheden weer wat aan te wakkeren. Vaak zijn kinderen veel vergeten en moeten ze tijdens de Cito-toets heel diep graven, wat de score niet altijd ten goede komt. Door dit van tevoren al gedaan te hebben staan de kamertjes in hun hoofd al open en kunnen ze de benodigde kennis en strategieën direct raadplegen. 

Oefenmateriaal raden we aan via een goede instantie aan te schaffen en niet zomaar via gratis websites of spelletjes te doen. Die geven vaak een verwrongen beeld van de toets en zijn vaak ook niet meer van deze tijd. 

Mocht u vragen hebben over de Cito-toets, dan zijn de leerkrachten van groep 7 en 8 ten alle tijden bereid uw vragen te beantwoorden. Maakt u dus gerust een afspraak met hen.