20 en 21 juni: 10 minutengesprekken voor alle kinderen van groep 1-2

Binnenkort ontvangen alle ouders een uitnodiging voor deze gesprekken. De meeste ouders zullen op de twee data uitgenodigd gaan worden maar omdat niet alle gesprekken op deze twee avonden gepland kunnen worden zullen er ook enkele gesprekken op de middagen gepland worden.